Incasso

20 verschillende incassobureaus

Er is geconstateerd tijdens huisbezoeken dat er gezinnen zijn die te maken hebben met wel 20 verschillende incassobureaus en deurwaarders. Er wordt dan ook geopperd om per adres één deurwaarder zich bezig te laten houden met de totale schuldenlast. Dit is een goed en vooruitstrevend idee. De overheid is tegenwoordig al bezig om zaken te reguleren door vorderingen te bundelen, zodat hiervoor minder deurwaarders nodig zijn. Het CJIB heeft een aantal kantoren hiervoor geselecteerd. Dit heeft dan ook het nodige stof doen opwaaien. Want er zijn ook overheids incasso’s zoals openstaande belastingschulden.

Deurwaarders bij dwangbevelen niet in beeld

Tijdens de betekening van dwangbevelen zijn deurwaarders al een tijdje niet meer in beeld. Dit wordt veroorzaakt omdat er gebruik gemaakt wordt van zogenaamde post dwangbevelen. Door de inzet hiervan is het mogelijk om beslaglegging te doen op het loon. Wilt u beslag leggen op eigendommen? Dit is mogelijk nadat er een hernieuwd bevel tot betaling is betekend. Er zijn vele incassobureaus en sommige zijn gelieerd aan deurwaarderskantoren terwijl anderen weer zelfstandig werken. Het is een mooi ideaal, alles onderbrengen bij één incasseerder, maar in de praktijk is dit moeilijk haalbaar.

Kies voor één incassobureau

Zoals u leest in dit blog zijn er vele incassobureaus die bij dezelfde adressen verschillende incasso’s uitvoeren. Dit is vaak onbegonnen werk. Zowel voor de mensen die schulden hebben als de deurwaarders. Wij raden dan ook aan, als u debiteuren heeft, één goed incassobureau in te schakelen. Zo houdt u de zaken overzichtelijk en hoeft u alleen maar te communiceren met één incassobureau. Neem ook uw tijd voordat u er één kiest, want zoals u weet: een goede voorbereiding is het halve werk.

Wat een incassobureau nog meer kan doen

Heeft u voortdurend last van debiteuren? Weet dan dat u ook een incassobureau kan inschakelen om de kredietwaardigheid van uw klanten te controleren. Het incassobureau kan de debiteurenadministratie en schuldbewaking uitvoeren. Zo kunt u zich richten op uw core business terwijl uw debiteuren hun incasso betalen. Een incassobureau kan uw debiteuren aanschrijven als het incasso ontvangen is. Als dit gebeurd is, kan er overgegaan worden tot het traject. Een incassobureau kan bijvoorbeeld om de 3 dagen uw debiteuren aanschrijven. Kies voor een goed en ervaren incassobureau om al uw werk met betrekking tot debiteuren uit handen te nemen.

Beslag leggen op het vermogen van een ander

Wilt u beslag leggen op het vermogen van een wederpartij? Dan is dit een zeer effectief incassomiddel. Het is de allerlaatste stap in het incassoproces. Hiermee wordt geprobeerd om de debiteur toch aan zijn betalingsverplichting te laten voldoen. Als u beslag wilt laten leggen, dan heeft u hier echt een expert voor nodig. Deze kan beslag leggen op alle vermogensbestanddelen van de wederpartij.

Beslag op het vermogen laten leggen

De beslaglegging volgt altijd na het vonnis. Als de schuldenaar niet aan dit vonnis voldoet, dan kan de deurwaarder maatregelen treffen om de debiteur alsnog de rekening te laten voldoen. Hierbij kan de deurwaarder beslag op het vermogen van de debiteur leggen. Dit zijn eigendommen als onroerend goed, uitkeringen, aandelen, bankrekeningen of inkomsten uit werk. Middels een executieverschil kan de schuldenaar een poging ondernemen om de beslaglegging tegen te gaan. Als u hiermee wordt geconfronteerd, kunt u altijd de hulp inschakelen van een ervaren advocaat.

Niet zo eenvoudig

Een beslaglegging wordt niet zo eenvoudig uitgevoerd, zoals het hierboven staat omschreven. Vooral niet sinds de vele veranderingen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft veel wetswijzigingen doorgevoerd, waardoor beslagleggingen niet zomaar meer kunnen worden uitgevoerd.

Wijzigingen sinds 1 januari

Sinds 1 januari van dit jaar mogen gerechtsdeurwaarders niet meer zomaar beslag leggen. Voordat zij dit doen, moeten ze eerst het Digitaal Beslagregister raadplegen. Hierin moeten ze controleren of de schuldenaar bij een eventuele beslaglegging onder het bestaansminimum terechtkomt. De initiatiefnemer van het Digitaal Beslagregister is de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt er jaarlijks 400.000 keer beslag gelegd op het vermogen van schuldenaars. Door een beslaglegging komen steeds meer mensen onder het bestaansminimum terecht. Dit komt vooral door meerdere beslagleggingen van verschillende schuldeisers. Met het register wordt voortaan voorkomen dat iemand niet meer genoeg inkomen heeft om van te leven.

Beslaglegging vastleggen in het register

Gerechtsdeurwaarders zijn het nu wettelijk verplicht om een beslaglegging in het register vast te leggen. Ook moeten ze hierbij controleren of andere deurwaarders al eerder beslag hebben gelegd. De beslaglegging moeten ze op drie verschillende momenten vastleggen: aan het begin van het proces, na de dagvaarding en aan het eind van het proces. Zo zijn deurwaarders er zeker van dat er ondertussen niets in de situatie is veranderd. Op dit moment hebben alleen gerechtsdeurwaarders de plicht om het register te controleren en hier een beslaglegging in te vermelden. Het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, het College van Zorgverzekeringen en de Belastingdienst hoeven nog niets in het register te vermelden.

Toch beslag laten leggen?

Wilt u, ondanks de vele wetswijzigingen, toch proberen om beslag te laten leggen op het vermogen van een schuldenaar? Dan kunt u altijd contact opnemen met een specialist op dit vlak. Deze zal succesvol beslag leggen op vermogen van uw debiteur.