Beslag leggen op het vermogen van een ander

Wilt u beslag leggen op het vermogen van een wederpartij? Dan is dit een zeer effectief incassomiddel. Het is de allerlaatste stap in het incassoproces. Hiermee wordt geprobeerd om de debiteur toch aan zijn betalingsverplichting te laten voldoen. Als u beslag wilt laten leggen, dan heeft u hier echt een expert voor nodig. Deze kan beslag leggen op alle vermogensbestanddelen van de wederpartij.

Beslag op het vermogen laten leggen

De beslaglegging volgt altijd na het vonnis. Als de schuldenaar niet aan dit vonnis voldoet, dan kan de deurwaarder maatregelen treffen om de debiteur alsnog de rekening te laten voldoen. Hierbij kan de deurwaarder beslag op het vermogen van de debiteur leggen. Dit zijn eigendommen als onroerend goed, uitkeringen, aandelen, bankrekeningen of inkomsten uit werk. Middels een executieverschil kan de schuldenaar een poging ondernemen om de beslaglegging tegen te gaan. Als u hiermee wordt geconfronteerd, kunt u altijd de hulp inschakelen van een ervaren advocaat.

Niet zo eenvoudig

Een beslaglegging wordt niet zo eenvoudig uitgevoerd, zoals het hierboven staat omschreven. Vooral niet sinds de vele veranderingen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft veel wetswijzigingen doorgevoerd, waardoor beslagleggingen niet zomaar meer kunnen worden uitgevoerd.

Wijzigingen sinds 1 januari

Sinds 1 januari van dit jaar mogen gerechtsdeurwaarders niet meer zomaar beslag leggen. Voordat zij dit doen, moeten ze eerst het Digitaal Beslagregister raadplegen. Hierin moeten ze controleren of de schuldenaar bij een eventuele beslaglegging onder het bestaansminimum terechtkomt. De initiatiefnemer van het Digitaal Beslagregister is de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt er jaarlijks 400.000 keer beslag gelegd op het vermogen van schuldenaars. Door een beslaglegging komen steeds meer mensen onder het bestaansminimum terecht. Dit komt vooral door meerdere beslagleggingen van verschillende schuldeisers. Met het register wordt voortaan voorkomen dat iemand niet meer genoeg inkomen heeft om van te leven.

Beslaglegging vastleggen in het register

Gerechtsdeurwaarders zijn het nu wettelijk verplicht om een beslaglegging in het register vast te leggen. Ook moeten ze hierbij controleren of andere deurwaarders al eerder beslag hebben gelegd. De beslaglegging moeten ze op drie verschillende momenten vastleggen: aan het begin van het proces, na de dagvaarding en aan het eind van het proces. Zo zijn deurwaarders er zeker van dat er ondertussen niets in de situatie is veranderd. Op dit moment hebben alleen gerechtsdeurwaarders de plicht om het register te controleren en hier een beslaglegging in te vermelden. Het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, het College van Zorgverzekeringen en de Belastingdienst hoeven nog niets in het register te vermelden.

Toch beslag laten leggen?

Wilt u, ondanks de vele wetswijzigingen, toch proberen om beslag te laten leggen op het vermogen van een schuldenaar? Dan kunt u altijd contact opnemen met een specialist op dit vlak. Deze zal succesvol beslag leggen op vermogen van uw debiteur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *