Woningontruiming IJsselstein

Woningontruiming IJsselstein

Wanneer laat je een woningontruiming doen

Woningontruiming komen frequenter voor dan menigeen weet. Een overlijden is vaak de aanleiding, een gewone verhuizing kan ook de reden zijn. Maar in sommige gevallen zijn wij als incassobureau degene die mensen noodzaakt om hun huis te verlaten, gewoonweg omdat het geld dan op is. Wij informeren je daarom graag over wat een woningontruiming in IJsselstein allemaal inhoud. Een woningontruiming wordt in veel van de gevallen gedaan als iemand verhuist naar een andere woning. Ook na het overlijden van familie of vrienden kan de keus gemaakt worden om een huis leeg te maken. De laatste reden die we kunnen geven is de financiële reden: iemand moet noodgedwongen het huis verlaten. In het kort kunnen we zeggen dat een woningontruiming in IJsselstein het verwijderen van alle ongewenste items uit een huis, inclusief tapijten, gordijnen, behang en decoraties is, zodat een ander er daarna zijn of haar intrek in kan nemen.

Wat houdt een woningontruiming in?

Een woningontruimingsbedrijf is een bedrijf dat dat mensen helpt om alle inboedel uit een huis te halen en de spullen overbrengen naar een ander huis en/of de kringloop. Dat is vaak het geval bij een overlijden van een persoon waarvan de nabestaanden het huis moeten leeghalen. Een ontruimingsbedrijf doet dan al het zware werk, zoals het verwijderen van meubels en tapijten. Zij voeren alles keurig af naar één of meer andere plaatsen en ze zorgen dat de woning bezemschoon is voor de volgende bewoners. Het geeft veel mensen een opgelucht gevoel dat ze het uit handen kunnen geven.

Voordelen van een woningontruiming

De voordelen van een woning laten ontruimen door een professioneel bedrijf zijn:

  • Het huis wordt snel leeggemaakt
  • Het geeft gemoedsrust
  • Alle spullen komen op de plek waar ze moeten zijn

Wanneer besluit je een woningontruiming in te schakelen?

Woningontruiming is een proces van het laten opruimen of verwijderen van alle spullen uit je eigen huis of dat van een ander. Bedrijven die dit soort werkzaamheden verrichten worden vaak ingehuurd door senioren die van een gewoon huis naar een seniorenflat verhuizen of door de nabestaanden van een overleden familielid. Ook mensen die hun huur niet meer kunnen betalen maken er bij voorkeur gebruik van. Het is veel werk en de kosten van het inhuren van een woningontruimingsbedrijf is minder duur dan men zou denken. Bovendien is het een fijn idee dat dan alles in één keer gebeurd is zonder dat je er omkijken naar hebt. Een woningontruiming in IJsselstein is dus voor veel mensen in deze stad de beste en meest logische keuze.
Zoek jij ook een specialist in woningontruiming? Laat dan hier je contactgegevens achter. Wij verwijzen je dan meteen door.

Kies een professioneel incassobureau

Oog voor beide partijen

Niemand vindt dit leuk: u heeft iemand geld geleend, een product verkocht of een dienst verleend en vervolgens wordt u niet betaald. In sommige gevallen zal u sneller een incassobureau of advocaat inschakelen dan in andere. Dit kan van verschillende factoren afhangen: hoe lang kent u deze persoon of partij al, is hij of zij tot nu toe altijd op tijd geweest met betalen? Stel dat de debiteur een vriend of familielid is. Dan bent u misschien iets meer geneigd om te wachten op uw geld. Duurt het u toch te lang, misschien omdat u zelf ook nodig de rekeningen moet betalen? Dan wordt het tijd voor een professioneel incassobureau. Eentje met oog voor beide partijen, zowel de crediteur als de debiteur.

Iedereen heeft baat bij samenwerking

Het kan heel makkelijk zijn om als crediteur, de partij die betaald moet worden, de zaak alleen van uw kant te bekijken. De debiteur moet betalen, heeft dat niet gedaan, en nu moet hij stevig worden aangepakt. Maar is dat in elk geval de juiste aanpak? En waarom betaalt deze persoon of partij eigenlijk niet? Het kan belangrijk zijn om het hele plaatje in beeld te brengen. Als we oog hebben voor de situatie van beide partijen, is een schuld misschien veel sneller opgelost en wel zo, dat beide partijen er baat bij hebben. De overheid focust hier ook steeds meer op. Het ministerie van SZW heeft op 21 februari aangekondigd dat ze een samenwerkingsverband brede schuldenaanpak start. Hiermee erkent de overheid dat een goede aanpak van schulden vraagt om een gezamenlijke inzet van alle betrokken partijen. Ze denken dat o.a. de juiste hulpverlening, samenwerking en het bestrijden van misstanden in de incassobranche effect zullen hebben op schuldenproblematiek. Wat kan u doen om te zorgen dat aan de ene kant uw uitstaande rekening(en) worden betaald, terwijl aan de andere kant de crediteur zo goed mogelijk wordt behandeld? Dit helpt al wat: schakel een professioneel incassobureau in.

Incasso-specialist én advocaat

Er zijn ook bedrijven die snappen dat samenwerking kan lonen. Bijvoorbeeld advocatenkantoren die ook actief zijn als incassobureau. Dit kan, zowel voor u als uw debiteur, een aantal voordelen opleveren. Deze incasso-specialisten, in dienst van een advocatenkantoor, zijn vaak zelf ook advocaten. Zij kunnen u door hun opleiding voorzien van het beste advies en zullen er alles aan doen om u, in uw situatie, zo goed mogelijk te helpen. Wilt u dus dat zij ook oog hebben voor de situatie van uw vriend of kennis? Maar wilt u wel dat er alles aan wordt gedaan om uw geld te krijgen? Zij vinden de juiste balans voor u. Het inschakelen van een advocatenkantoor betekent het inschakelen van heel veel ervaring op heel veel gebieden. Zij zullen dus precies weten hoe zij goed overleg moeten voeren tussen u en de debiteur. Heeft u dus helaas een vriend of kennis die een schuld bij u heeft uitstaan? Zorg er dan voor dat u niet zomaar een incassobureau kiest, ga liever voor een specialist met een juridische achtergrond.

Incasso

20 verschillende incassobureaus

Er is geconstateerd tijdens huisbezoeken dat er gezinnen zijn die te maken hebben met wel 20 verschillende incassobureaus en deurwaarders. Er wordt dan ook geopperd om per adres één deurwaarder zich bezig te laten houden met de totale schuldenlast. Dit is een goed en vooruitstrevend idee. De overheid is tegenwoordig al bezig om zaken te reguleren door vorderingen te bundelen, zodat hiervoor minder deurwaarders nodig zijn. Het CJIB heeft een aantal kantoren hiervoor geselecteerd. Dit heeft dan ook het nodige stof doen opwaaien. Want er zijn ook overheids incasso’s zoals openstaande belastingschulden.

Deurwaarders bij dwangbevelen niet in beeld

Tijdens de betekening van dwangbevelen zijn deurwaarders al een tijdje niet meer in beeld. Dit wordt veroorzaakt omdat er gebruik gemaakt wordt van zogenaamde post dwangbevelen. Door de inzet hiervan is het mogelijk om beslaglegging te doen op het loon. Wilt u beslag leggen op eigendommen? Dit is mogelijk nadat er een hernieuwd bevel tot betaling is betekend. Er zijn vele incassobureaus en sommige zijn gelieerd aan deurwaarderskantoren terwijl anderen weer zelfstandig werken. Het is een mooi ideaal, alles onderbrengen bij één incasseerder, maar in de praktijk is dit moeilijk haalbaar.

Kies voor één incassobureau

Zoals u leest in dit blog zijn er vele incassobureaus die bij dezelfde adressen verschillende incasso’s uitvoeren. Dit is vaak onbegonnen werk. Zowel voor de mensen die schulden hebben als de deurwaarders. Wij raden dan ook aan, als u debiteuren heeft, één goed incassobureau in te schakelen. Zo houdt u de zaken overzichtelijk en hoeft u alleen maar te communiceren met één incassobureau. Neem ook uw tijd voordat u er één kiest, want zoals u weet: een goede voorbereiding is het halve werk.

Wat een incassobureau nog meer kan doen

Heeft u voortdurend last van debiteuren? Weet dan dat u ook een incassobureau kan inschakelen om de kredietwaardigheid van uw klanten te controleren. Het incassobureau kan de debiteurenadministratie en schuldbewaking uitvoeren. Zo kunt u zich richten op uw core business terwijl uw debiteuren hun incasso betalen. Een incassobureau kan uw debiteuren aanschrijven als het incasso ontvangen is. Als dit gebeurd is, kan er overgegaan worden tot het traject. Een incassobureau kan bijvoorbeeld om de 3 dagen uw debiteuren aanschrijven. Kies voor een goed en ervaren incassobureau om al uw werk met betrekking tot debiteuren uit handen te nemen.

Beslag leggen op het vermogen van een ander

Wilt u beslag leggen op het vermogen van een wederpartij? Dan is dit een zeer effectief incassomiddel. Het is de allerlaatste stap in het incassoproces. Hiermee wordt geprobeerd om de debiteur toch aan zijn betalingsverplichting te laten voldoen. Als u beslag wilt laten leggen, dan heeft u hier echt een expert voor nodig. Deze kan beslag leggen op alle vermogensbestanddelen van de wederpartij.

Beslag op het vermogen laten leggen

De beslaglegging volgt altijd na het vonnis. Als de schuldenaar niet aan dit vonnis voldoet, dan kan de deurwaarder maatregelen treffen om de debiteur alsnog de rekening te laten voldoen. Hierbij kan de deurwaarder beslag op het vermogen van de debiteur leggen. Dit zijn eigendommen als onroerend goed, uitkeringen, aandelen, bankrekeningen of inkomsten uit werk. Middels een executieverschil kan de schuldenaar een poging ondernemen om de beslaglegging tegen te gaan. Als u hiermee wordt geconfronteerd, kunt u altijd de hulp inschakelen van een ervaren advocaat.

Niet zo eenvoudig

Een beslaglegging wordt niet zo eenvoudig uitgevoerd, zoals het hierboven staat omschreven. Vooral niet sinds de vele veranderingen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft veel wetswijzigingen doorgevoerd, waardoor beslagleggingen niet zomaar meer kunnen worden uitgevoerd.

Wijzigingen sinds 1 januari

Sinds 1 januari van dit jaar mogen gerechtsdeurwaarders niet meer zomaar beslag leggen. Voordat zij dit doen, moeten ze eerst het Digitaal Beslagregister raadplegen. Hierin moeten ze controleren of de schuldenaar bij een eventuele beslaglegging onder het bestaansminimum terechtkomt. De initiatiefnemer van het Digitaal Beslagregister is de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt er jaarlijks 400.000 keer beslag gelegd op het vermogen van schuldenaars. Door een beslaglegging komen steeds meer mensen onder het bestaansminimum terecht. Dit komt vooral door meerdere beslagleggingen van verschillende schuldeisers. Met het register wordt voortaan voorkomen dat iemand niet meer genoeg inkomen heeft om van te leven.

Beslaglegging vastleggen in het register

Gerechtsdeurwaarders zijn het nu wettelijk verplicht om een beslaglegging in het register vast te leggen. Ook moeten ze hierbij controleren of andere deurwaarders al eerder beslag hebben gelegd. De beslaglegging moeten ze op drie verschillende momenten vastleggen: aan het begin van het proces, na de dagvaarding en aan het eind van het proces. Zo zijn deurwaarders er zeker van dat er ondertussen niets in de situatie is veranderd. Op dit moment hebben alleen gerechtsdeurwaarders de plicht om het register te controleren en hier een beslaglegging in te vermelden. Het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, het College van Zorgverzekeringen en de Belastingdienst hoeven nog niets in het register te vermelden.

Toch beslag laten leggen?

Wilt u, ondanks de vele wetswijzigingen, toch proberen om beslag te laten leggen op het vermogen van een schuldenaar? Dan kunt u altijd contact opnemen met een specialist op dit vlak. Deze zal succesvol beslag leggen op vermogen van uw debiteur.

Verschil incassobureau en deurwaarder

Regelmatig merken wij dat er bij veel personen verwarring bestaat over de diensten van een incassobureau en dat van een deurwaarder. Veel mensen vragen zich af wanneer zij een incassobureau moeten inschakelen en wanneer het mogelijk is om diensten uit te besteden aan een deurwaarder. Beide zijn in staat om wanbetalers aan te sturen om tot betaling van een vordering over te gaan. Het verschil zit echter in de bevoegdheid. Zo kan een deurwaarder bevoegd zijn om beslag op onroerende zaken te leggen, om daarmee de debiteur te dwingen om tot betaling over te gaan. Deurwaarders kennen een wettelijke status om deze manier van afdwingen in te zetten, terwijl een incassobureau geen wettelijke status bezit. Een deurwaarder heeft echter wel een gerechtelijke uitspraak van een rechter nodig om beslag op onroerende zaken te leggen.

Incassobureaus

Een incassobureau kan worden ingeschakeld op het moment dat er geen gerechtelijk bevel van een rechter aanwezig is. Incassobureaus kennen effectieve middelen om debiteuren te bewegen om de betaling te voldoen. Wanneer u meer wilt weten over de incassodiensten van een incassobureau, kunt u contact opnemen met HQ incasso in Eindhoven. Wij informeren u graag over onze diensten en kunnen uw vorderingen op doeltreffende wijze innen bij uw debiteuren.